Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3 :: Публична покана 5

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

Предмет: „ Услуги за организиране на двудневна конференция с изложение и заключителна пресконференция в гр. София“

 

Проект: BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship” (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество) Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

 

Срок за подаване на оферти: 03.05.2019 г, 17:00 ч.

 

Документация - прикачен файл