Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3 :: Публична покана 4

 

    ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 

    Предмет: „Услуги за дизайн, изработка и доставка на книжка със CD“

    Проект: BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship” (Образование за            идеи, изобретения и иновации за предприемачество)

    Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“2014-2020

    Срок за подаване на оферти: 12.09.2018 г, 17.00 ч.

 

    Документация - прикачен файл