Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3 :: Публична покана 3

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Предмет: "Услуги за организиране на тридневен семинар в гр. София и транспорт на участници в семинари в чужбина"

 

Обособена позиция 1: Организиране на тридневен семинар

Обособена позиция 2: Организиране на транспорт за участници в 4 семинара в чужбина (Албания, Кипър, Македония и Гърция)

 

Проект BMP1/1.3/2532/2017 "i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship" (Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество)

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

 

Срок за подаване на офертите: 08.05.2018 г., 17.00 ч.

 

Документация - прикачен файл