Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3 :: Публична покана 2

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Предмет: "Услуги за дизайн, изработка и доставка на промоционални материали и публикации в медиите"

 

Проект BMP1/1.3/2532/2017 "i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship / Образование за идеи, изобретения и иновации за предприемачество"

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

 

Срок за подаване на офертите: 10.04.2018 г., 17.00 ч.

 

Документация - прикачен файл