Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship - i3 :: Публична покана 1

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Предмет: „Услуги за графичен дизайн и отпечатване на промоционални и печатни материали“ по проект BMP1/1.3/2532/2017 „i3 – Education for ideas, inventions and innovations for entrepreneurship”, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

 

Срок за подаване на оферти: 23.10.2017 г., 17:00 ч.

 

Документи