Български икономически форум 2018

Икономически форум „Зелена икономика“

7 - 7 December 2018

София Хотел Балкан

 

Изтегли презентациите 

 

 

Изтегли

подробната програма

 

 9:00 – 9:30    Регистрация

 Фоайе пред зала „Роял“

 9:30 – 11:30 

 Green Refresh – да поговорим за зелена икономика. Опитът на  българския бизнес 

 Домакин: Ивент Зоун 

 Участници:

 - Георги Славчев, прокурист, Екобулпак АД

 Арман Саркисян, изпълнителен директор, Sea Harmony и Атанас Димитров, финансов директор, Sea Harmony

  - Николай Михайлов, експерт, Denkstatt 

  - Илия Кардашлиев, Европейска банка за възстановяване и развитие (поканен)

- Светослав Маноилов, старши експерт „Бизнес развитие“, Джуниър Ачийвмънт

   Модератор: Георги Табаков, Председател БИФ

 Зала „Роял 2“

 

 10:15 – 12:00   Международна кръгла маса

„Кръговата икономика в Европа“ (Само с покани от кабинета на европейския комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството, г-н Кармену Вела)

 Участници и теми:

1. "Кръговата икономика – материалите имат значение"

- Håkon Jentoft, Председател на работната група по отпадъци на EUROCITIES и координатор на EU Urban Agenda Partnership on Circular Economy – „Разпределяне на ресурсите и създаване кръгови бизнес възможности”.

- Monica Romenska, Директор на EXPRA (Алианс за Разширена отговорност на производителя) за регулаторните и публичните връзки – „Прилагане на разширената отговорност на производителя”.

- Dr. Richard Swanell, Director,WRAP UK -  „Подходи за управление на ресурсите”

 

2. "Правилните икономически настройки за ефективно управление на отпадъците"

- Dominic Hogg, Изпълнителен директор на Eunomia„Ранно предупреждение за управлението на отпадъците в България”

- Vanya Veras, Главен секретар на Municipal Waste Europe „Създаване на стимули за да заработи разделното събиране на отпадъци”

- Michele Giavini, представител на Община Милано и на Италианската асоциация за компостиране„Рециклиране на био отпадъците”

- Enzo Favoino, представител на Zero Waste и Европейска мрежа за компостиране„Създаване на работни места при намаляване на отпадъците”

Susana Lopes, Lipor, Португалия„От управление на отпадъците към метаболизъм на материалите”

 

3.  Мобилизиране на правилните ресурси- 

- Ms. Larisa Manastirli, директор за България,EBRD - „Възможности за пазарно-ориентирани инвестиции и предизвикателства във връзка с отпадъците и кръговата икономика“

- Patrick Dorvil, старши икономист, Европейска инвестиционна банка – „Модели за предоставяне на правилното финансиране на правилното място“

- Представител, Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, ЕК - „Създаване на капацитет за мобилизиране на публична и частна финансова подкрепа“

- Силвия Рангелова, директор, Дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международното сътрудничество“, МОСВ

- Руска Бояджиева, Столична община

- Петър Трайков, директор на дирекция „Управление на отпадъците“, Столична община

- Представител,Екобулпак

- Жана Величкова, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки

- Цветан Симеонов, председател, БТПП

- Силвия Георгиева, Даниела Ушатова, Десислава Стойкова - Представители на Национално сдружение на общините 

 

 Зала „Роял 3“

 12:30 – 13:45     Работен обяд

 “Развитие на кръговата икономика. Ролята на ЕК, държавата и големите градове” (Само с покани и предварителна регистрация)

 Със специалното участие на:

- Joanna Drake, заместник-генерален директор, Генерална дирекция „Околна среда“, Европейска комисия

- Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България

Петър Трайков, директор на дирекция „Управление на отпадъците“, Столична община

 

 

Зала „Роял 1“

 

 14:00 – 15:15   Пленарна сесия

 „Преходът към зелена икономика в България“

  Участници:

- Нено Димов, министър на околната среда и водите на България

- Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

- Joanna Drake, заместник-генерален директор, Генерална дирекция „Околна среда“, Европейска комисия

- Patrick Dorvil, старши икономист, Европейска инвестиционна банка

 

- Håkon Jentoft, председател на работната група по отпадъци на EUROCITIES и координатор на EU Urban Agenda Partnership on Circular Economy

- Dominic Hogg, изпълнителен директор, Eunomia

- David Fitzsimons, European Remanufacturing Council

- Боян Рашев,управляващ партньор, Denkstatt

 Модератор: Георги ТабаковПредседател БИФ

 

 Зала „Роял 3“

 

 

 15:30 – 17:00   Работна среща (уъркшоп)

„Разширена отговорност на производителя при оползотворяването на отпадъците“.  (Представяне на добри практики от страна на бизнеса)

Участници и теми:

- Monica Romenska, EXPRA  (European Federation of EPR schemes)

- David Fitzsimons, European Remanufacturing Council

- Enzo Favoino, Chair of Scientific Committee, Zero Waste

Българска асоциация по рециклиранеВъзможности и предизвикателства пред рециклиращия сектор

- Екобулпак АД Представяне на инсталацията за преработка на замърсени специфични хартии, негодни за традиционно рециклиране, град Пазарджик;

- Екопак България АДЕкологично образование – представяне на първия интерактивен център за деца (поканен)

- Александър Яврийски,изпълнителен директор, „Екобатери“ АД  - Дългосрочни решения на проблема с неизползваемите акумулатори и батерии

- Тихомир Бакалов, изпълнителен директор,Елтехресурс АД – Добри практики при системите за разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

- Владимир Иванов,председател, Съюз на пивоварите в България (поканен)

 

  Зала „Роял 2“

 15:30 – 17:00   Работна среща (уъркшоп)
 Интегрирано управление на отпадъците от бита – предизвикателства  пред общините

 Участници и теми:

- Josep Maria Tost I Borras, Director, Catalonia Agencia de Residus de Catalunya, Испания

- Susana Lopez, International Business Unit, LIPOR, Португалия

- Michele Giavini, Italian Composting Association

- Vanya Veras, Secretary General of Municipal Waste Europe “Building incentives to make separate collection work”

- OVAM, Фландрия – Минимални стандарти за обслужване – Техническа помощ и изграждане на капацитет на местните власти

- Столична общинаПредставяне на интегрирания подход за управление на отпадъците

- Община Бургас – Мобилни центрове за събиране на отпадъци (покенени)

- Община ЗлатоградРазделното събиране на отпадъци: Мисията възможна? (покенени)

- Balbocq Engineering AD Добри практики при управлението на опасните битови отпадъци (покенени)

 Зала „Роял 3“ 

 

 

Similar events