Обучения по предприемачество

  • 5 September 2018
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
за новостартиртиращи предприемачи и freelancers
  
 
Уважаеми дами и господа,  
       Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение  по предприемачество.
 
Обучителният семинар е двудневен и ще се проведе последователно в 7 различни града, за да могат в него да се включат участници от цялата страна

Обученията са по проект „ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“, финансиран по ОП РЧР, и са насочени към лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност или такива, които вече работят на свободна практика (freelancers).

 
    В рамките на обучението:
     • Ще ви покажем основните стъпки за стартиране на собствен бизнес - от генериране на бизнес идея, през бизнес план, до изграждане на Интернет присъствие и популяризиране чрез социалните мрежи.
     • Ще се упражните върху примерен бизнес модел.
     • Ще ви представим възможностите за безплатен достъп до 10-модулен видео курс за стартиращи предприемачи, базиран на специално изградена образователна онлайн платформа, където да упражнявате наученото по време на курса.
    
На всички присъстващи на семинара ще бъде издаден сертификат за участие.
 
График на обученията:
  • Китен, 11 и 12.09.2018 г., х-л "Грийн Парк"
  • Ямбол, 13 и 14.09.2018 г., х-л "Кабиле" 
  • Пловдив, 19 и 20.09.2018, х-л "Марица"
  • София, 27 и 28.09.2018, х-л "Легенди"
  • Монтана, 9 и 10.10.2018
  • Велико Търново, 11 и 12.10.2018
  • Благоевград, 25 и 26.20.2018 г.

 За участие, моля да изпратите заявка на m.hristeva@biforum.org, съдържаща Вашите имена, длъжност и организация, телефон и e-mail за връзка и в кой от градовете искате да участвате. За повече информация - тел: 02/951 5759

 Моля, имайте предвид, че местата са силно ограничени.
  
   
Програма за обученията по предприемачество 
 
Първи ден 
 
9:30 – 10:00  Регистрация
 
10:00 – 11:30 Откриване. Представяне на проекта.
Представяне на образователната уеб платформа и видео курс.
- Демонстрация
 
11:30 – 11:45 Кафе пауза
 
11:45 – 13:30 Разработване на „асансьорно представяне“ (elevator pitch)
- Презентация/Демонстрация
- Видео материали
 
Работа по групи върху „асансьорно представяне“.
Презентиране на участниците.
 
13:30 – 14:30
 Обяд

14:30 – 15:45  От идеята към бизнеса. Работа по канава на бизнес модел.
- Презентация
- Видео материали
Работа по групи върху избран бизнес модел.
 
15:45 – 16:00 Кафе пауза
 
16:00 – 17:30 Предложение за стойност към клиента (Value proposition).
- Презентация/Демонстрация
- Видео материали
Работа по групи върху създаване на Предложение за стойност към клиента.
 
17:30 – 18:00  Оценка на семинара
 
Втори ден
 
9:00 – 9:30  Регистрация
 
9:30 – 11:15 Условия за правене на бизнес в България. Съставяне на бизнес план.
- Презентация
- Видео материали
 
11:15 – 11:30  Кафе пауза
 
11:30 – 13:30 Въведение в социалните медии: Facebook, Twitter, Instagram, Linkdin, Google и др.
- Презентация.
- Практическа работа
 
13:30 – 14:30 Обяд
 
14:30 – 15:45 Мултимедийни и дизайнерски ресурси. Как да изработим рекламни материали (лого, визитка, банер и др.)
- Презентация
- Практическа работа
 
15:45 – 16:00 Кафе пауза
 
16:00 – 17:30
 Дигитален маркетинг. Анализ на бизнеса чрез социалните медии.
- Презентация
- Практическа работа
 
17:30 – 18:00 
Оценка на семинара