AGRO-START :: ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ AGRO-START, 04.12.2014

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ AGRO-START

проект „Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия

в секторите животновъдство и растениевъдство”

 

4 Декември 2014 г.

 

 

На 4ти декември 2014 г. (четвъртък) в Зала Роял 2 на София Хотел Балкан, Български икономически форум проведе Заключителна конференция по проект „Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство – AGRO-START”. В Конференцията взеха участие над 60 представители на целевите групи по проекта и заинтересованите страни.

 

В рамките на конференцията бяха представени:

 

Основни резултати и продукти в изпълнение на Проект AGRO-START (изтегли презентацията)

 

Тематична сесия 1 „Начини за подкрепа и стимулиране на МСП в секторите „Растениевъдство” и „Животновъдство”:

  • "Състояние и тенденции за развитие на МСП в секторите „Животновъдство ” и „Растениевъдство” в България. Сравнителен анализ с Испания и Турция”, Добромир Георгиев – консултант  (изтегли презентацията)
  • “Подкрепа и стимулиране на земеделските стопанства чрез прилагане на Програма за развитие на селските райони 2014-2020”, Представител на Държавен фонд Земеделие (изтегли презентацията)
  • Надя Кошинска, Директор дирекция „Малки и средни предприятия”, Първа инвестиционна банка

 

Тематична сесия 2 „Тенденции и нужди при предоставянето на услуги в подкрепа на МСП в секторите „Животновъдство” и „Растениевъдство”:

  •  „Нуждите на МСП от секторите „Животновъдство” и „Растениевъдство” от специализирани услуги в подкрепа на бизнеса”, Национална служба за съвети в земеделието (изтегли презентацията)
  • „Услуги на Intertek в сектор храни“, г-н Илиян Костов - Представител на Интертек (изтегли презентацията)
  • Представяне на немската насърчителна програма - SES (Senior Expert Service), Петя Милушева - Представител за България SES (изтегли презентацията)

 

В рамките на Конференцията бяха раздадени и материали, разработени по проекта, както следва:

 

Конференцията бе организирана по проект AGRO-START – Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство, финансиран отЕС в рамките на Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Основна цел на проекта е да се увеличи конкурентоспособността на МСП в секторите растениевъдство и животновъдство и да се промотира и утвърди новаторското предприемачество, като се отговори на нуждата от специфични услуги в подкрепа на МСП, с цел изработване на интегриран международен подход. Проектът се осъществява от  12 организации в 7 държави:Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Словения.  За по-подробна информация: 

 

www.agro-start-see.eu

 

 

 

*  *  *

 

 

ПОКАНА

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ AGRO-START

проект „Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия

в секторите животновъдство и растениевъдство”

 

4 Декември 2014 г.

 

Български икономически форум има удоволствието да ви покани на Заключителна конференция по проект „Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство – AGRO-START”. В рамките на конференцията ще бъдат представени основните резултати от проекта и ще бъдат дискутирани теми в 2 основни тематични сесии:

  • Начини за подкрепа и стимулиране на МСП в секторите „Растениевъдство” и „Животновъдство”.
  • Тенденции и нужди при предоставянето на услуги в подкрепа на МСП в секторите „Животновъдство” и „Растениевъдство”. Успешни бизнес практики. 

 

Профил на участниците

 

Доставчици на продукти и услуги в подкрепа на малките и средни предприятия в областта на растениевъдството и животновъдството - бизнес асоциации, търговски камари, търговски организации и други обществени и частни агенции; консултанти; НПО; представители на МСП в областта на растениевъдството и животновъдството.

 

Относно проекта

 

Конференцията се организира по проект AGRO-START – Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство, финансиран отЕС в рамките на Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа. Основна цел на проекта е да се увеличи конкурентоспособността на МСП в секторите растениевъдство и животновъдство и да се промотира и утвърди новаторското предприемачество, като се отговори на нуждата от специфични услуги в подкрепа на МСП, с цел изработване на интегриран международен подход. Проектът се осъществява от  12 организации в 7 държави:Албания, България, Гърция, Италия, Македония, Румъния и Словения.  За по-подробна информация: www.agro-start-see.eu

 

Регистрация

 

За да се регистрирате, моля, попълнете Регистрационен формуляр и го изпратете на e-mail: projects@biforum.org  или факс: 02 / 953 29 24.

 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация до декември 2014 г. (понеделник)!

Местата са ограничени.*

 

*Моля, обърнете внимание, че не можем да гарантираме Вашето участие след гореспоменатия краен срок за регистрация или при изчерпване на ограничения брой местапреди получаване на Вашия регистрационен формуляр.