AGRO-START :: ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 02 / 31.10.2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

02 / 31.10.2014

съгласно ПМС 118 / 27 май 2014 г.

 

с предмет: „Организиране на заключителна конференция по проект SEE/D/0193/1.2/X “Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство – AGRO-START”

 

Документацията за кандидатсване може да бъде изтеглена оттук.

 

Срокът за получаване на оферти е 10.11.2014 г., 17:00 ч.