AGRO-START :: Workshop 5, Ruse, 11-13.11.2013

 

Ефективни подходи за оценка навлизането на нови пазари, привеждане в съответствие с европейските стандарти за качество, популяризиране на продукти и улесняване на интернационализацията на МСП

 

 18 ноември 2013, Русе

 

 

Град Русе бе домакин на петия тематичен уъркшоп на тема “Ефективни подходи за оценка навлизането на нови пазари, привеждане в съответствие с европейските стандарти за качество, популяризиране на продукти и улесняване на интернационализацията на МСП”. Работната среща е част от проект „Транснационална мрежа за подпомагане на МСП в секторите животновъдство и градинарство – АГРО-СТАРТ“ и бе организирана на 11-13 ноември 2013 от Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, който е партньор по проекта.

 

Работната среща, на която присъстваха 22 участника от организациите партньори от БЮР Македония, Италия, Гърция, Румъния, Албания и България, бе последната от пет такива, организирани по проект АГРО-СТАРТ. Г-жа Катя Горанова, Изпълнителен директор на БЦП МСП, приветства участниците и им пожела ползотворна работа. Г-жа Илиана Драганова, член на проектния екип от Русе, също приветства участниците и им пожела приятен и успешен уъркшоп.

 

След приветствията на домакините работната среща започна с две презентации на добри практики, идентифицирани в България, озаглавени „Голяма подкрепа за интернационализацията на малкия бизнес - Enterprise Europe Network“, представена от експерта на БЦП МСП г-жа Христина Каспарян и „Национален експортен портал на България (NEPBG)“, представена от члена на проектния екип от Русе, г-н Емил Станев.

 

Темата на работната среща бе свързана с ефективни подпомагащи подходи за оценка навлизането на нови пазари, привеждане в съответствие с европейските стандарти за качество, популяризиране на продукти и улесняване на интернационализацията на МСП от секторите животновъдство и градинарство, като всеки партньор по проекта представи две добри практики на тази тема, идентифицирани в неговата държава. За тази цел проектните партньори се свързаха със своите целеви групи, за да идентифицират добри практики в своите държави, които по най-добрия начин се справят с предизвикателствата пред МСП от целевите сектори и които предоставят успешни и/ или иновативни подходи за възползване от възможностите по възможно най-добрия начин.

 

По време на работата среща участниците анализираха и оцениха съвместно най-добрите представени практики с цел да определят факторите за успех и пречките, които биха възпрепятствали трансфера на даден подход към участващите организации. Те обмениха информация и знания и в края на срещата в следствие на процедурата по оценка, участниците избраха 6 примера за добри практики, който бяха оценени като най-добри сред представените. Тези добри практики са:

 

  1. „Гаранция за качество за малките производители в рамките на проект „Безопасност на храните в Югоизточна Европа 2012-2013“ – представена от FFRM, БЮРМ
  2. „Стратегическа концепция за износ“– представена от CERTH/IRETETH, Гърция
  3. “EXPORTGATE.GR” – представена от ERFC, Гърция 
  4. “Matching 2.0 – Стойността на една среща” – представена от Университет Молизе, Италия
  5. „Национален експортен портал на България (NEPBG)“представена от БЦП МСП, България
  6. „Регионална/ национална идентификация и проследяване (на крави, овце, агнета, гъски) в Албания – ИКТ платформа“ – представена от CBPD, Албания

 

Избраните примери ще бъдат включени в Ръководство за добри практики, което ще бъде разработено като следваща стъпка в изпълнението на проект АГРО-СТАРТ. Въз основа на подходите, които примерите за добри практики са предоставили, ще бъде разработен и Протокол за подпомагащи услуги в ЮИЕ. Протоколът за подпомагащи услуги в ЮИЕ е един от основните резултати на проект АГРО-СТАРТ, който ще направлява дейността на бизнес подпомагащите организации за това как да предоставят подпомагащи услуги за МСП от секторите животновъдство и градинарство по възможно най-добрия начин, така че да подобрят конкурентоспособността им.