AGRO-START :: Публична покана N:2/16.10.2013

 

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана N:2/16.10.2013г. с предмет: „Организиране на конференция по проект SEE/D/0193/1.2/X, “Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство” – AGRO-START”.

 

Документацията за кандидатсване може да бъде изтеглена оттук.

 

Срокът за получаване на оферти е 23.10.2013 г., 17:00 ч.