AGRO-START :: Публична покана - прекратена

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: „Организиране на конференция по проект SEE/D/0193/1.2/X, “Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство” – AGRO-START”.

Документацията за кандидатсване може да бъде изтеглена оттук.

Срокът за получаване на оферти е 16.10.2013 г., 17:00 ч.

Процедурата за избор на изпълнител e прекратена от Възложителя със заповед N: AGRO-03/15.10.2013г. поради открита  техническа грешка в размера на изискуемата гаранция за участие, описана в публична покана с N: 1/08.10.2013, която не може да бъде отстранена, без да бъдат променени условията, при които е обявена процедурата.