AGRO-START :: Launching Event in Bulgaria - 26.03.2013

Програма и презентации от събитието:

 

Час

Тема

 

10:00 – 11:00

 

Регистрация за конференцията

 

 

 

11:00 - 11:30

Откриваща сесия

Георги Табаков, Председател на Сдружение „Български Икономически Форум”;

Поздравителен адрес от зам-министъра на земеделието и храните Цветан Димитров

Д-р Златка Възелова, Директор, Дирекция „Животновъдство”, МЗХ -;

Антоанета Божинова, Изпълнителен директор на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

Делян Георгиев, Национална служба за съвети в земеделието

11:30 - 12:00

Представяне на проекта

Кристина Димитрова, Финансов Мениджър на проекта за БИФ и Административен директор на Български икономически форум

12:00 - 12:30

Пресконференция

12:30 - 14:00

Обяд

14:00 - 15:00

Сектор животновъдство

Силвия Василева, началник отдел „Животновъдство и генетични ресурси”, МЗХ

  • Възможности и перспективи за производство на млечни продукти в малки мобилни мандри

Проф. Марин Тодоров, Институт по планинско животновъдство и земеделие – гр. Троян

Инж. Христо Иванов, БЛИЦ ЕООД, Пловдив

15:00 – 15:15

Кафе-пауза

15:15 - 15:45

Сектор растениевъдство

Светослава Баджакова – държавен експерт в дирекция „Растениевъдство“, МЗХ

Проф. Сийка Стоянова, Институт по растителни и генетични ресурси - Садово

15:45 - 16:15

Нуждите на МСП от секторите „Животновъдство” и „Растениевъдство” от специализирани услуги в подкрепа на бизнеса

Делян Георгиев – главен експерт

„Дейности по национални и европейски програми”, ГД „Съвети в земеделието”, Национална служба за съвети в земеделието