Environmental Monitoring of Dragovishtitsa River :: Seminar

Семинар „Екологичен мониторинг на река Драговищица“

23-24 юни 2016 г.

Босилеград, Сърбия

 

 

Програма

 23 юни 2016 г., четвъртък

 

 

14:00 – 14:30     Регистрация на участниците и кафе

 

14:30 – 15:00      Откриване на семинара и представяне на проект „Екологичен мониторинг на р. Драговищица“

                            Георги Табаков, Ръководител на проекта и председател на Български икономически форум

                           Кристина Златанова, финансов мениджър на проекта и административен директор на Български

                            икономически форум

 

15:00 – 16:00      Представяне на резултатите от проведения екологичен мониторинг в рамките на проекта

                                Антон Сотиров, координатор на проекта

 

16:00 – 17:00      Въпроси и отговори, дискусия и предоставяне възможност на участниците в семинара да се запознаят с

                        използваната апаратура и да работят с нея

 

 

24 юни 2016 г., петък

 

10:00 – 10:30      извозване на участниците до река Драговищица

 

10:30 – 12:30      нагледна презентация на взимането на проби от реката и изследване на показатели

                            Наблюдение на биоразнообразието