Български икономически форум 2018

Икономически форум „Зелена икономика“

7 - 7 December 2018

София Хотел Балкан

Регистрация и Партньорства

     

 Участие във всички свободно достъпни части на събитието:

- Дискусия Greenrefresh

- Пленарна сесия

- Уъркшоп

 

 

  1.  Участие във всички свободно достъпни части на събитието:

- Дискусия Greenrefresh

- Пленарна сесия

- Уъркшоп

 + 2. Работен обяд с:

 - г-н Кармену Вела, европейски комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството

- г-н Нено Димов, министър на околната среда и водите на България

- г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

 + 3. Запазени места за Пленарната сесия

 

 

  

 

 

 

VIP REGISTRATION 

(ENGLISH  VERSION) 

 

 

   1. Участие във всички свободно достъпни части на събитието:

- Дискусия Greenrefresh

- Пленарна сесия

- Уъркшоп

  + 2. Работен обяд с:

 - г-н Кармену Вела, европейски комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството

- г-н Нено Димов, министър на околната среда и водите на България

- г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

 + 3. По време на работния обяд:

  - място за Ваш представител на официалната маса

  – допълнително място за втори участник, настанен, в близост до официалната маса

 + 4. Запазени места за Пленарната сесия

 + 5. Презентация в програмата на събитието

 + 6. Визуална реклама:

  - Ваше лого, прожектирано на екраните в залите

  - Ваше лого, на стената зад трибуната на Пленарната сесия

  - Възможност за раздаване на брандирани подаръци и/или информационни материали на гостите

  - Ваше лого и линк на сайта на събитието

 

 

 

PARTNERSHIP

(ENGLISH  VERSION)

 

Similar events