Пресконференция по повод Български икономически форум 2016

  • 24 November 2016

Български икономически форум 2016 ще обсъжда присъединяването на България към Еврозоната и бизнес условията за малките фирми

Съобщение за медиите от състоялата се пресконференция

на 24 ноември 2016 г.       

         

          Български икономически форум 2016 ще се състои на 08 декември 2016г. в столичния София хотел Балкан.

          Вече 19 години Български икономически форум поставя на дневен ред икономическите теми, които са стратегически важни за България. Тази година организаторите съсредоточават дискусиите в две теми от ключово значение за средносрочното и дългосрочно развитие на страната:

- Предизвикателствата пред България в процеса по присъединяване към Еврозоната;

- Насърчаването на малките и средните фирми.

           За участие в дискусията, посветена на присъединяването на България към Еврозоната,са потвърдили участие основните работодателски организации, водещи икономисти, БАН, икономически учебни заведения, икономически медии и множество представители на бизнеса.                                         

           В рамките на кръглата маса ще бъде разгледан опитът на Латвия, Литва и Словакия в процеса на присъединяване. Какви изводите могат да се направят за България. Официални гости в тази част са:

      • Андрис Вилкс, финансов министър на Латвия в периода ноември  2010 – ноември 2014; по настоящем  Директор oт страна на ЕИБ, в Борда на Директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD);
      • Гедиминас Шимкус, Изпълнителен директор на Служба по икономика и финансова стабилност, Централна банка на Литва;
      • Игор Барат, бивш пълномощен представител на правителството на Словакия за приемане на Еврото; по настоящем Ръководител на Европейския регионален офис на Международна инвестиционна банка.

           Дискусията ще обхване и следните теми:  До къде е България? Какво следва да се случи съгласно договора за присъединяване на България към ЕС? Влияние на присъединяването към Еврозоната върху различните сектори - публични финанси, финансов сектор, ценообразуване и бюджет на домакинствата, пазар на труда, преки инвестиции, туризъм, внос и износ.

 

          Втората Кръгла маса от събитието е посветена на бизнес-средата за малките и средни предприятия в България.Ще бъдат обсъдени  темите „Как да насърчим инвестициите и развитието на МСП. Кредитиране и финансиране. Насърчаване на износа на малките и средните.“  

          За тази част от форума е потвърдено участието на големи работодателски, бизнес и браншови организации; инвеститори; както и организации на бизнеса от различни региони на страната както и финансови институции, които имат отношение към финансирането и развитието на МСП в България.

          С оглед на политическата ситуация в България са поканени представители на всички парламентарни групи.

 

          Икономическият форум се провежда със съдействието на:

- Представителството на Европейската комисия в България;

- Българска агенция за инвестиции;

- Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия;

- Световната Банка;

- iCard;

- FIS Global .

 

          Специално участие във форума ще има световният технологичен лидер FISGlobal. Компанията е в списъка Fortune 500, и е част от широкия борсов индекс S&P500®. FIS е глобален лидер в технологиите за финансовите услуги. През различни платформи и технологични решения компанията обслужва над 20 000 клиента в над 130 страни – от най-големите институционални инвеститори до малки start-up компании. Наетите са над 55 000 в целия свят. Компанията има глобални лидерски позиции в обработката на плащания, финансов софтуер и технологични решения за банки. Трансферът на средства през технологичните решения на компанията надхвърля 9 трилиона долара годишно.

               Интеркарт Файнанс АД (iCARD) е финансова институция, лицензирана в ЕС, сертифицирана за издаване на електронни пари и предлагаща продукти за FinTech индустрията. Предоставеното от iCARD, myPOS™ е съвременно решение за приемане на картови и безконтактни плащания. Платформата е отлично решение за малкия и среден бизнес, което позволява на търговците да разполагат с парите си, незабавно, след всяка направена продажба.


Участието на малки и средни фирми е БЕЗПЛАТНО!

За участие в събитието е необходима предварителна регистрация до

05 декември 2016 г. (вкл.). Допълнителна информация на: www.biforum.org; info@biforum.org; 02/951 57 59