Награда за принос към развитието на доброволчески дейности получи “Български икономически форум“.

  • 8 November 2017

„Български икономически форум“ бе награден за принос към развитието на доброволчески дейности  за проекта „Екологичен мониторинг на р. Драговищица“ (RiverMon).

Проектът бе изпълнен по програма „Биологично разнообразие и екосистеми“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г

 

Наградата бе връчена в рамките на заключителна конференция под патронажа на министъра на околната среда и водите Нено Димов. Събитието, което се състоя на 7 ноември  в Националната галерия „Квадрат 500“, бе посветено на успешното приключване на работата по програмите „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ и „Биологично разнообразие и екосистеми“. Общия бюджет на двете програми в размер на 18,8 млн. евро осигури Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014 г., с помощта на правителствата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Изпълнени са 38 проекта в рамките на програмите.

Във форума взеха участие председателят на парламентарната комисия по околната среда и водите в НС Ивелина Василева, представители на донорите, на българското правителство и на партньорски организации от трети страни.

Министерството на околната среда и водите награди в 9 категории най-ефективните и открояващи се проекти, преизпълнили заложените цели в различни области.